-سکوت عمیق ...

-روی یک صخره نشسته ...

-پشت به دوربین...

-نگاه به افق ...

حالا بخونید!

شما هم مثل من نمی دونید موفق ها چه جوری اند؟

به جون شما نباشه، به جون خودم از من زرنگتر نیستند!

تجربشون از من بیشتر نیست!

باور کن خلاقیت و ایده پردازیشون به پای من نمیرسه! 

از لحاظ تئوری بعضا هیچی ندارند.

حتما میخوای بگی پشتکار،

خودم هم قبلا ها همین رو می گفتم و داستان سکاکی رو برای همه تعریف می گردم(گوگل کنید)

میدانید، مرز باریک بین عاقلی و دیوانگی رو میگن #خلاقیت

حاضران به غائبان بگویند، پدران به پسران بگویند و مادران به دختران هشدار دهند و به یاد داشته باشید روزی که این حرف را شنیدید.

بدان و آگاه باش و هشدار و هشیار که هاتفی گفت: *کتاب بخوان* چرا که بسیاری از چیزها در گوگل پیدا نمی شود ...

و روزی می آید که متوجه شویم گوگل خوش رنگ که هر روز صبح و شام با ما همراهمان بود گولمان زد..

#گوگل

#گوگول

#گوگولی

#گول_خوردیم