برای ریست کردن سایز حجم دیسک بجای ریست کردن سرور
 sudo systemctl restart httpd

نوشتن دیدگاه