اگر نویسندگی سر ریز مطالعه باشد، می‌چسبد. ارزش دارد در غیر این صورت فایده ندارد.

نوشتن دیدگاه