🔢 *دو دو تا چهار تا*

 

🔹 *پرده اول*

اگر کسی سال ۱۳۵۷ در جریان اتفاقات انقلاب بوده باشد و در سنی باشد که خوب و بد را دقیق تشخیص بدهد مثلا ۱۷ سالگی الان در سال ۱۴۰۰ با اجازه گلتون *۶۰ سال* سن داره.

اگر سن بیشتر هم داشته باشه که دیگه بالای *۶۰ سال* هست.

🕰️می نویسم *مثبت شصت* سال

 

🔸 *پرده دوم*

همیشه ما آدمها بخاطر *احساسات نوستالوژی* احساس می‌کنیم *گذشته بهتر بوده* است. اصلا نوستالژی 

 یک احساس غم انگیز همراه با شادی نسبت به اشیا، اشخاص و موقعیت‌های گذشته است.

این احساس رو حتی آزمایش هم کرده اند. *حتی اگر واقعا گذشته بهتر نبوده باشد می‌گوییم که بهتر بوده*.

 

🔹 *پرده سوم*

جنگ روایت ها جنگ تغییر باور ها جنگی است تمام عیار، جنگی است علیه ما، جنگی است که ظالم در آن مظلوم می نماید و سالهاست رسانه ها در انواع مختلف آن دارند فعالیت می کنند برای انقلاب ندیده ها

می‌گویند خدا بیامرزد رضا خان را

نمی‌گویند خدا لعنت کند رضا قلدر را

می گویند شاه آدم موجهی بود.

نمی نویسند سست عنصر بود.

🕰️می نویسند  و می گویند برای *منفی شصت* ها

 

🔸 *پرده چهارم*

چه کنیم که نشد آنچه باید می شد😟

آهان *اقتصاد* را می گی؟🙄

اصلا باید چه می شد؟🤔

اصلا باید در چه زمانی می شد؟

دعوا سر چه چیز بود؟

 

🔹 *پرده پنجم*

چقدر کم داریم اطلاع ما *منفی شصت ها* از گذشته ها. 

چقدر کم کار کردند *مثبت شصت ها* از گذشته ها.

چیزی در دست نداریم گویی.

 

💠 *جمع بندی*

نوستالوژی که هست، رسانه بی شرف که هست، مشکلات هم که هست، حاضرین انقلابی پیر مرد *مثبت شصت* هم که هست. 

اینجاست که *جهاد واجب* می شود جهادی از نوع *تبیین* برای ما *منفی شصت ها*

که 

۱.بدانیم چه شد که انقلاب شد و این دانستن تحقیق می‌خواهد.

۲.بدانیم که دعوا سر چی بود و این دانستن تعمیق می‌خواهد.

۳. بدانیم که رسانه بی شرف چه کرد.

۴.درک کنیم که مشکلات را با هم قاطی نکنیم. 

۵. کم نگذاریم در گفتن حقایق به نسل بعدیمان.

 

❇️بنویسید *جهاد تبیینی منفی شصت ها*

نوشتن دیدگاه