تا حالا شده دوست داشته باشید زود تر بزرگ بشید؟

تا حالا شده دوست داشته باشید دنیا به عقب برگرده؟

خیلی ها میگن آره ولی باید همچنان عقل الانمون رو داشته باشیم.

تا حالا شده بخواهید سوار ماشین زمان بشید و به آینده سفر کنید؟یا به گذشته سفر کنید؟

تا حالا شده بخواهید همسایه سلبریتی معروفها باشید و بدونید اونها چیکار میکنن؟ راز اونها رو بدونید و بدونید اونها چطور پولدار یا مشهور شدند؟

تا حالا شده بخواهید پورتال بزنید به یک نقطه جهان و اونجا پیاده بشید؟

تا حالا شده دوست داشته باشید برید فضا؟

دوست داشتید برید؟ در اعماق دریا؟

تا حالا شده بخواهید کل دنیا رو بگردید؟

تا حالا شده بخواهید جای فرد دیگری باشید، یکی دیگه باشید؟

تا حالا شده دوست داشته باشید بهترین آدم دنیا باشید؟

تا حالا از خودتون خسته شدید؟

تا حالا شده بخواهید با کسی مشورت کنید و فرد مناسب رو پیدا نکنید؟

تا حالا دوست داشتید یک شهر رویایی برای خودتون بسازید؟

تا حالا دوست داشتید بهترین تصمیم ها رو در زندگی بگیرید ؟

 

اگر یک آدمی بتونه در مکان و زمان سفر کنه؟ قدرت پیش بینی داشته باشه، بهترین تصمیم ها رو بگیره و عقلش به اندازه ۱۰۰ نفر کار کنه، شما چه اسمی روی اون آدم میزارید؟

 من اسمش رو میزارم ابر انسان

من راهش رو پیدا کردم راه ابر انسان شدن و اون راه کتاب خوندنه ...

نوشتن دیدگاه