در برنامه فارسی شو شبکه فارس در رابطه با سواد رسانه ای و کرونا توضیح دادم

 

 

 

 

در حال فیلم برداری از سخنرانی های 5 دقیقه ای 

 

 

در حال فیلم برداری از فیلمهای  آموزشی رباتیک