چه فرقی دارد سپاستین صدایت بزنند یا ضابظیان برای کسانی که زبان تو  را در کشور کوبا نمی فهمند.

شاعر چه خوب گفت که هر کس از ظن خود شد یار من ...

ولی مهم است که بفهمی و بدانی که هر جای دنیا که بروی و در کوچه هر شهر قدم بزنی چیز هایی برای فهمیدن وجود دارد و شباهت های بسیار زیادی بین مردم  دنیا وجود دارد.

این نکته برایم بسیار جالب بود که بین کشور کوبا و شیطان بزرگ آمریکا فاصله ای وجود دارد شبیه فاصله شیراز تا کازرون

فیدل کاسترو ها و چگوارا ها چقدر برای استقلالشان و زیر بار زور نرفتن جنگیدند و جنگیدند و چقدر مردم کوبا برای مبارزه با استکبار زیر بار تحریم ها و ظلم ها و فقر ها رفتند که برای پیدا کردن اسکاچ ظرفشویی یک هفته ای بگردی و پیدایش نکنی.

باید تیتر زد 

چقدر نزدیک، چقدر دور

کتاب جالبی بود.

نوشتن دیدگاه