سلام

در زیر خلاصه ای از فنون متقاعد سازی و اقناع  را میبینید.

البته قطعا احتیاج به تکمیل و بهتر شدن دارد.

نوشتن دیدگاه