میدانید، مرز باریک بین عاقلی و دیوانگی رو میگن #خلاقیت

دیدگاه‌ها   

#1 خودم 1399-01-05 04:09
از دیدگاه نوروبیولوژیکی، به نظر می رسد که خلاقیت می تواند به "میانجی نورو دوپامین" وابسته باشد. این ماده در فضای "مزولیمبیک" (واقع در مرکزی ترین بخش مغز) ترشح می شود و مسئول توسعه حالتهای روحی مثبت است، اما همچنین با پدیده های مرتبط به شیدایی نیز ارتباط دارد. (یکی از دلایل نورولوژیکی ارتباط میان خلاقیت و بیماری شیدایی- افسردگی). وقتی ترشحات ذهنی که به سرعت جریان می یابند شروع به کار می کنند توانایی ساخت تصاویر ذهنی فعال می شود و این به معنی آغاز خلاقیت در کار است

نوشتن دیدگاه